Grensoverschrijdend gedrag

 

In het kader van ons sportief en sociaal veiligheidsbeleid werken wij aan een gezonde sportomgeving en sfeer, een respectvolle omgang met elkaar en het voorkomen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. 

Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie is uit den boze.  

Indien u geconfronteerd wordt met dergelijk ongepast gedrag of u heeft er weet van, dan kan u steeds terecht bij één van onze vertrouwenspersonen. 

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag.  

De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. 

Bij BAC Antwerpen hebben we twee API's namelijk Tine Plevoets en Tom Potters.   

Je kan hen contacteren via hun persoonlijke mail.

Voor Tine tine.plevoets@gmail.com  of voor Tom potters.tom@gmail.com   

 

 

Binnen de KBF is Annelies Van den Berge het Aanspreek Punt Integriteit.  

Ze heeft hiervoor de nodige opleidingen gevolgd. Je kan haar contacteren via haar persoonlijke mail annelies.vdb.vp@gmail.com of op het nummer 0491 34 50 17. 
 

Meer informatie over het aanspreekpunt bij KBF kan je vinden op hun website: https://www.klimenbergsportfederatie.be/api.