Algemene vergadering 2022

Algemene vergadering 2
Doelgroep
Iedereen
Doel

2 jaar geleden werden we door corona bij verrassing gepakt wat betrof de organisatie van onze algemene ledenvergadering. Ondertussen weten we dat er corona heerst. We zijn niet langer verrast.
Wegens de huidige toestand hebben we beslist weerom onze algemene vergadering online organiseren.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen zal de algemene ledenvergadering 2022 online doorgaan op 12/03/2022 om 19:30. Deze vergadering zal enkel online doorgaan. Er is geen bijeenkomst in een vergaderzaal gepland. U dient zich wel in te schrijven voor deze algemene vergadering en de inschrijvingen moeten ons bereiken vóór 16/02/2022 om ons toe te laten het lidmaatschap te verifiëren, de stembrieven op te sturen en de nodige schikkingen te treffen. INSCHRIJVEN

Voor verkiezingen die schriftelijk en geheim gebeuren, zullen de ingeschrevenen die in orde zijn met hun lidmaatschap per post een stembrief ontvangen die ze eveneens per post moeten terugsturen met de voorgefrankeerde envelop die bij het stembiljet zal zitten. Andere stemmingen zullen online tijdens de vergadering gebeuren. Wie zich tijdig inschrijft zal alle nodige details en instructies over het stemmen ontvangen.

Via welk platform de online vergadering precies zal doorgaan (Skype, Microsoft Team, Google, …), zal bepaald worden aan de hand van het aantal tijdige inschrijvingen omdat niet elk platform vergaderingen met evenveel personen tegelijk toelaat of voor grotere aantallen bijkomende kosten voor aanrekent. Eens de inschrijvingen binnen zijn en het lidmaatschap geverifieerd werd, zullen de ingeschreven leden alle verdere details krijgen over de online sessie van onze algemene vergadering.

Agenda

  1. Verslag van de voorzitter.
  2. Verslag penningmeester van de rekeningen 2021 en budget 2022.
  3. Overzicht jaaractiviteiten en geplande activiteiten 2022.
  4. Herverkiezing Paul Verzele en Henk Vandenhoeck
  5. Vraag aan clubleden naar voorstellen activiteiten en/of clubavonden.
  6. Varia

 

Nieuwe bestuursleden kunnen zich kandidaat stellen:
Voorwaarden:
1. Minstens 3 jaar sportbeoefenaar ( lid) zijn
2. Schriftelijk kandidatuur bezorgen aan de zetel, uiterlijk op 16 februari 2022
3. Gesteund worden door minstens 20 sportbeoefenaars( leden) (Handtekeningen)  of door de raad van bestuur.

 

 

 

Hartelijke klimmersgroet,

Het bestuur van BAC-Antwerpen

Henk Vandenhoeck                    Nancy Willeme                          Paul Verzele

Bert Verwerft                              Wim Acke                                  Elena Berenguer        

Cédric Dezitter

Praktisch:
datum plaats
-
Rompelei 53, 2550 Kontich ("Steeds Vooraan")