Algemene Vergadering 2024

AV 2024
Doel

Onze jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging gaat door op zaterdag 24 februari 2024 om 17uur en heeft plaats in het "parochiecentrum Koningshof" Mechelbaan 22 te Lier (Koningshooikt)

Deze jaarlijkse verplichting geeft aan de leden een inkijk op de werking  van een vereniging. Wat heeft het bestuur verwezenlijkt en wat denken  jullie daar van. Zijn er bij de leden verzuchtingen waar kan aan gewerkt worden.

Het is de Algemene Vergadering (dus jij) die de werking goed of afkeurt, die de lopende en eventuele nieuwe mandaten verlengt,aanneemt of verwerpt.

Bij deze nogmaals een warme oproep naar leden die het bestuur, het lesgevend kader of de vrijwilligers willen komen versterken. Wil je je kandidatuur stellen voor het bestuur dan moet je statutair voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Schriftelijk je kandidatuur bezorgen aan het secretariaat.
 • Gesteund worden door minstens 10 Bac Antwerpen leden of door de raad van beheer.

Meer info is hier op de website te vinden.

 

Agenda

 • Verslag van de voorzitter
 • Overzicht van de jaaractiviteiten 2023 en geplande activiteiten 2024.
 • Verslag van de penningmeester (jaarrekening 2023 en begroting 2024)
 • Goedkeuring  van de jaarrekening en de begroting.
 • Kwijting aan de bestuurders en commissarissen.
 • Voorstelling nieuwe kandidaten bestuur.
  • Eva Neefs
  • Nick Arras
 • Overlopen van de mandaten en verkiezing nieuwe bestuursleden
 • Vraag aan de aanwezige clubleden naar voorstellen activiteiten en/of clubactiviteiten.
Praktisch:
Prijs

Aansluitend is er een etentje voor de aanwezigen.

Deelname aan de Algemene Vergadering en het etentje kan door inschrijving via dit formulier en storting van 20 € per persoon op rekening BE73 0012 3856 0260 van Bac Antwerpen en dit voor 31 januari 2024.

datum plaats
-
Zaal Koningshof, Koningshooikt
Inschrijven & Annulatie

Je kan je hier inschrijven tot deelname.
 

Contact voor meer informatie